כיצד אני רואה את רשימת הקורסים בחשבון שלי?

ניתן לראות את רשימת הקורסים במספר דרכים:

1. בסרגל הכלים העליון ניגש לתפריט "הקורסים שלי" ונבחר בשנה הרצויה.


2. ב"בלוק הקורסים שלי" הנמצא בצד ימין של המסך יש את רשימת הקורסים.
בלוק הקורסים שלי

3. לחלופין, ניתן לגלול לתחתית העמוד הראשי לרשימת הקורסים.

סנן הקורסיםשינוי אחרון: 5/09/2019, 13:41