כיצד אני רואה קורסים של שנה מסויימת?

על מנת לראות קורסים בחלוקה לשנים ניתן לפעול בשתי דרכים:

1. בסרגל הכלים העליון ניגש לתפריט "הקורסים שלי" ונבחר בשנה הרצויה.

סרגל הקורסים שלי

2. כמו כן, ניתן לבחור את השנה והסמסטר הרלוונטי בבלוק הקורסים שלי המופיע מצד ימין.

בלוק הקורסים שלי קורסים של שנה שעברה

שינוי אחרון: 18/09/2019, 16:21