כיצד אני רואה קורסים של סמסטר מסוים?

על מנת לראות קורסים בחלוקה לסמסטרים ניתן לפעול בשתי דרכים:

1. בסרגל הכלים העליון ניגש לתפריט "הקורסים שלי" ונבחר בשנה הרצויה.

סרגל הקורסים שלי

2. כמו כן, ניתן לבחור את הסמסטר הרלוונטי בבלוק הקורסים שלי המופיע מצד ימין.

בלוק הקורסים שלי קורסים של שנה שעברה

שינוי אחרון: 11/05/2020, 08:23