כמה זמן לפני תחילת שנת הלימודים ייפתחו הקורסים לצפייה במערכת?

כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים אתרי הקורסים יהיו זמינים לסטודנטים.

שינוי אחרון: 11/09/2012, 15:52