זמינות הקורסים לצפיית הסטודנט לפי חלוקה סמסטריאלית

זמינות אתרי הקורסים לסטודנט מתבצעת באופן הבא:

קורס שנתי - ייפתח לצפייה כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים וייסגר לצפייה כשבוע לפני תחילת סמסטר ב' של השנה הבאה.

קורס של סמסטר א' - ייפתח לצפייה כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים וייסגר לצפייה עם פתיחת שנת הלימודים הבאה.

קורס של סמסטר ב' - ייפתח לצפייה כשבוע לפני תחילת סמסטר ב' וייסגר לצפייה כשבוע לפני תחילת סמסטר ב' של השנה הבאה.

קורס של סמסטר קיץ - תאריך הפתיחה משתנה בהתאם להגדרות האוניברסיטה וייסגר לצפייה בתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הבאה.

אין קורסים של סמסטר ב

קורס זה אינו זמין לסטודנטים

קורסים ישנים משנים קודמות

קורסים של שנה שעברה

שינוי אחרון: 23/02/2015, 15:15