אני זכאי למועד מיוחד, כיצד אפשר לקבל גישה לאתר הקורס?

סטודנט שזכאי למועד מיוחד מטעם מדור סטאטוס, יקבל הרשאה אוטומטית לאתר

הקורס של השנה הנוכחית (גם אם התחלף מרצה).

שינוי אחרון: 7/06/2012, 09:49