עדכון הקורסים במערכת במהלך תקופת השינויים

הקורסים החדשים שנבחרו במהלך תקופת השינויים, ייתעדכנו בחשבון רק בתום

תקופת השינויים + יום אחד.

* למרות שהקורסים כבר מופיעים במערכת פריא"ל ומידע אישי לסטודנט, מערכת Moodle מתעדכנת רק בתום התקופה כחלק ממדיניות האוניברסיטה המעדכנת את כל השינויים בבת אחת.

לא מופיעים קורסים

לא התעדכנו קורסים

לא מופיע קורס

לא התעדכן קורס

למחוק קורס

לא נמחק קורס

שינוי אחרון: 23/02/2015, 15:10