כיצד אפשר לצפות באלפון הקורס?

אלפון הקורס מכיל את כל הסטודנטים הרשומים לאתר הקורס.

כדי להציג את רשימת המשתתפים באתר הקורס יש ללחוץ בסרגל הכלים העליון על "בקורס זה" >> "משתתפים".

סרגל כלים עליון

שינוי אחרון: 9/09/2019, 13:32