אני מעוניין לבצע את המבחן בשנית. מה לעשות?

כדי לבצע מטלה בשנית, יש לפנות למרצה בבקשה לשחרור חוזר.

שחרור המטלה נתון לשיקולו הבלעדי של המרצה.

שינוי אחרון: 7/06/2012, 09:07