כיצד אפשר לצפות בריכוז הציונים שלי בקורס?

לאחר הכניסה לאתר הקורס הרלוונטי, יש לגשת ל"בלוק הניהול" וללחוץ על הקישור "ציונים".

ציונים

שינוי אחרון: 9/09/2019, 13:01