כיצד ניתן לוודא שמטלה הוגשה?

כאשר המטלה הוגשה, יופיע תחת שם המטלה בירוק "הוגש בתאריך" ואת תאריך ההגשה. 

מטלה שהוגשה

Last modified: Wednesday, 18 September 2019, 4:17 PM