כיצד אפשר לבדוק את מצב ותאימות הדפדפן שברשותי?

לחיצה על קישור זה תציג לנו את הפרטים הבאים אודות הדפדפן שברשותנו:

1. סוג הדפדפן

2. מספר גרסה

3. תוכנות ותוספות העובדות בשיתוף הדפדפן

Last modified: Monday, 4 June 2012, 12:17 PM