חלק משמות הקורסים בתפריט מופיעים בצבע אפור וחלק בצבע כתום. מהי המשמעות של כך?

אתר קורס שזמין לסטודנטים מופיע בצבע כתום.

אתר קורס שאינו זמין לסטודנטים מופיע בצבע אפור.


שינוי אחרון: 18/09/2019, 13:55