כמה זמן לפני תחילת שנה הקורסים ייפתחו לצפיית הסטודנטים במערכת?

כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים אתרי הקורסים יהיו זמינים לסטודנטים.

שינוי אחרון: 31/05/2012, 15:53