כיצד מתבצע רישום הסטודנטים לאתר הקורס?

הרישום הוא אוטומטי והמרצה לא צריך לעשות דבר בנושא.

שינוי אחרון: 31/05/2012, 15:55