כיצד להוסיף עוזרי הוראה?

באופן כללי, עוזרי הוראה אמורים לקבל גישה אוטומטית לאתר הקורס,  בהנחה והוגדרו ככאלה, ע"י המחלקה.

במידה ועוזרי ההוראה לא נמצאים באתר הקורס, יש לפעול באופן הבא:

  1. ניכנס לאתר הקורס אליו אנו רוצים להוסיף את עוזר/ת ההוראה.
  2. ניגש ל"בלוק הניהול" הנמצא בצידו הימני של הדף ונבחר באפשרות "משתמשים". לאחר מכן נלחץ על הקישור "שיוך לתפקיד".
  3. במסך שיוך לתפקיד נלחץ על הכפתור "שיוך משתמשים לתפקיד בקורס".
  4. בתפריט "תפקידים והרשאות" נבחר  Temp Teacher
  5. בשדה החיפוש נחפש את המשתמש לפי השם בעברית או תעודת הזהות בלי ספרת הביקורת. במידה ועוזר/ת הוראה לא נמצא/ה בשדה החיפוש, יש לבקש מעוזר/ת ההוראה להתחבר למערכת על מנת שהיוזר יוקם במערכת.
  6. לאחר שמצאנו את עוזר/ת ההוראה נלחץ על הכפתור "שיוך לתפקיד".
  7. לסיום נלחץ על הכפתור "סיום שיוך משתמשים לקורס".
  8. כעת, עוזר/ת ההוראה יכול/ה לערוך את אתר הקורס כמו המרצה.

 

 
 
שינוי אחרון: 23/09/2019, 14:15