פתיחת קורס לצפיית הסטודנטים

על מנת לפתוח קורס לצפיית הסטודנטים, יש לגשת לאתר הקורס הרלוונטי, ובתוכו ל"הגדרות" בבלוק הניהול. 

הגדרות כלליות

לאחר מכן, יש לשנות תחת "זמינות" מהסתרה להצגה.

לאחר מכן נלחץ על "שמירת שינויים".
לאחר שמירת השינויים, הקורס יופיע ברשימה שלך בכתום, ויהיה זמין לסטודנטים.

שינוי אחרון: 18/09/2019, 13:59