אני מעוניין לשנות את מבנה תצוגת האתר מתצוגה נושאית לתצוגה שבועית כך שכל אזור למידה יהיה מוגדר לפי תאריך שבועי. כיצד אפשר לעשות זאת?

יש להיכנס לאתר הקורס הרצוי ולגשת ל"בלוק הניהול" שנמצא בצידו הימני של הדף >>> נלחץ על "הגדרות" >>> נגלול מטה ונלחץ על הסעיף "תצורת תוכן הקורס" >>> בתפריט "תצורת תוכן הקורס" נבחר "שבועי" >>> נלחץ על שמירת שינויים.


שינוי אחרון: 18/09/2019, 14:06