ביצעתי ייבוא מהקורס הלא נכון. כיצד למחוק את החומרים באופן מרוכז?

על מנת למחוק חומרים באופן מרוכז יש לפעול על פי הנחיות המדריך המצורף.


שינוי אחרון: 4/03/2018, 14:35