האם ניתן לדעת כיצד הסטודנט רואה את אתר הקורס מנקודת מבטו?

בוודאי. המרצה יכול להחליף את תפקידו באופן זמני ולראות את אתר הקורס

מנקודת מבט של הסטודנט.

ניגש לבלוק הניהול >>> החלף תפקיד ל... >>> student


שינוי אחרון: 18/09/2019, 14:14