העלתי מספר קבצים לאתר הקורס, אך בפועל רואים רק את הקובץ האחרון שהועלה. מה הבעיה?

כאשר מעלים קובץ בדרך הרגילה (לא Drag&Drop) יש להעלות כל קובץ בנפרד ולא באותה פעולה.

עבור כל קובץ יש לגשת לתפריט "הוספת משאב" >>> קובץ >>> לבחור את הקובץ מהמחשב שלנו >>> שמירת שינויים.

כעת יש לחזור על הפעולה לפי מספר הקבצים הרצויים.

שינוי אחרון: 3/06/2012, 14:22