כיצד להוסיף מספר קבצים בבת אחת לאתר הקורס?

על מנת להוסיף מספר קבצים בבת אחת לאתר הקורס יש להפעיל את מצב העריכה, לסמן את כל הקבצים הרצויים במחשב ולגרור אותם לאתר הקורס.

אפשרות אחרת היא להשתמש במשאב "תצוגת תיקיית קבצים". כשנמצאים במצב העריכה, יש לבחור בהוספת משאב ולאחר מכן ב"תצוגת תיקיית קבצים".


יש להזין שם והנחייה לפעילות ולהעלות את הקבצים הרצויים. כמו כן, ניתן ליצור תתי תיקיות.

שינוי אחרון: 18/09/2019, 16:00