מה ההבדל בין בוחן למבחן?

למעשה אין הבדל בין שני המונחים.

מתרגמי המערכת בחרו במונח "בוחן" כדי לתאר את הפעילות מסוג זה.

שינוי אחרון: 7/06/2012, 11:18