כיצד אפשר לוודא שהסטודנט ביצע את מטלת ההנחייה?

ניתן לקבל התראה לתיבת הדוא"ל של המרצה לאחר שכל סטודנט הגיש את פיתרון

המטלה שלו באתר הקורס.

באתר הקורס נלחץ על המטלה הרצויה, ובבלוק הניהול נלחץ על "הגדרות"בהגדרות המטלה, נגלול מטה לסעיף "הודעות", נלחץ עליו ונבחר באפשרות: "שליחת הודעה לבודקי המטלה/נותני הציונים בנוגע להגשות" >>> כן.


 לסיום נלחץ על "שמירת שינויים".

שינוי אחרון: 18/09/2019, 16:05