הגדרת הארכות זמן

שימו לב, קבוצות הסטודנטים שזכאים להארכות זמן הוכנסו למודל. מומלץ לוודא את תקינות הנתונים.

עדיין צריך להגדיר את ההארכה בהגדרות הבחינה.

לחצו כאן למדריך הכתוב


Last modified: Wednesday, 20 January 2021, 12:20 PM