חשיפת שמות המגישים ושמירת קובץ ציונים

שימו לב! לא יהיה ניתן לפתוח את זהות הסטודנטים עד תום תקופת המבחנים. 
לפתיחה לאחר בדיקת המבחנים, ניתן לפנות אלינו במייל:
bar.e-learn@biu.ac.il

לחצו כאן לצפייה במדריך הכתוב


Last modified: Monday, 18 January 2021, 9:49 AM