תבניות סקרים מובנות


יחידה שם מצב
כתיבה רפלקטיבית הערכת הקורס עדיין לא גמור