ויקי - למידה שיתופית

פתיחת ויקי מאפשרת למרצה לתת מטלה לבנייה של מסמך שיתופי בקרב הסטודנטים

שם הדף הראשון

 

הנחיות למרצים - יצירת פרויקט בקורסים אקדמיים [עריכה]

מיזם כתיבה באקדמיה הוא אמצעי הוראה אשר ניתן להטמעה ושילוב בכל קורס אקדמי. על מנת להבטיח רמה אקדמית גבוהה מומלץ לשלבו בקורסים מתוקשבים במלואם. שילוב כתיבת ערכים בוויקי במסגרת קורסים אקדמיים כולל בתוכו מספר היבטים טכניים ואקדמים. מערכת המודל מאפשרת למרצים לפתוח ויקי ולתת הנחיות ברורות לכתיבה.