יחידה שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט התחברות למערכת
קישור לאתר אינטרנט לחצו לצפייה בסרטון
קובץ ממשק אננוטו

מכיל:

 • רכיבי הממשק
 • הוספת הדשבורד
 • הוספת סרטון
 • הוספת אינטראקציות
 • מעקב אחר תגובות ועריכתן
 • קבלת נתונים על פעילות הסטודנטים
 • שכפול נתוני קורס

קישור לאתר אינטרנט השקת למדה - הבית הדיגיטלי החדש ללמידה
קובץ חידושים בלמדה
קובץ רכיבים חדשים במערכת הלמדה
קישור לאתר אינטרנט אתר הדגמה למרצים
צעדים ראשונים קובץ פורמט סילבוס
קובץ ניווט ומבנה המודל

מכיל:

 • ניווט לאתר הקורס
 • מבנה אתר הקורס
 • סרגל הניווט
 • אזור המשבצות
 • אזור הנושאים

קובץ תקשורת באתר הקורס

מכיל:

 • לוח מודעות מרצה
 • כיצד לשלוח מסר למספר סטודנטים?
 • "דוא"ל מהיר"
 • אלפון הקורס

קובץ חיפוש באתרי וקבצי הקורסים
קובץ תיבת טקסט- המדריך המלא

מכיל:

 • תיבת עריכת טקסט
 • שמירה אוטומטית של הכתוב בעורך הטקסט העשיר
 • הוספת תמונה לתיבת טקסט
 • יצירת קישור
 • הוספת שרטוט
 • הוספת הקלטת קול

מבנה ותצורת אתר הקורס קובץ מבנה ותצורת אתר הקורס

מכיל:

 • עריכת תקציר
 • עריכת מספר יחידות ההוראה בקורס
 • שינוי סדר יחידות ההוראה
 • שינוי תצורת תוכן הקורס
 • ביצוע פעולות באופן מרוכז 

קובץ מעקב השלמת קורס

המדריך מכיל:

 • תנאים להשלמת פעילות
 • תנאי השלמת קורס
 • מעקב למידה עבור הסטודנט
 • דו"ח השלמת פעילות
 • מפת למידה אינטראקטיבית

שילוב סרטון עריכת קבוצות באתר הקורס
קובץ יבוא תכני קורס

מכיל:

 • יבוא כלל חומרי הקורס
 • העתקת פריטים בודדים

קובץ שיוך קורס ועוזרי הוראה

מכיל:

 • איחוד קבוצות קורס
 • הוספת עוזר הוראה

הוספת משאבים קובץ הוספת משאב מסוג קובץ

מכיל:

 • הוספת משאב מסוג קובץ
 • הוספת קובץ בדרך המהירה
 • הוספת תיקיית קבצים
 • פעולות עריכה על קובץ קיים

קובץ הוספת קישור אינטרנט או סרטון יוטיוב

הוספת קישור

קובץ הוספת דף תוכן מעוצב

דף תוכן מעוצב

קובץ הוספת לומדה/חבילת תוכן IMS CP

במדריך זה נלמד מה היא חבילת תוכן IMS CP, וכיצד להוסיפה. 

הוספת פעילויות קובץ הגבלת גישה לפעילות
קובץ יצירת קבוצות בקורס

מכיל:

 • הגשה קבוצתית
 • תלמידים בוחרים קבוצה
 • הגדרת פעילות להגשה בקבוצות
 • יצירת קבוצות אוטומטיות
 • יצירת קבוצות ידנית

קובץ הוספת והגדרת מטלה

מכיל:

 • הגדרת מטלה חדשה
 • בדיקת המטלה והזנת ציון לסטודנט
 • בדיקה ומתן ציון באופן מרוכז
 • מתן הארכת זמן להגשה
 • בדיקת המטלה על ידי מספר בודקים
 • פרסום ציוני הסטודנטים באופן אחיד

קובץ רכיב דירוג מקוריות- גילוי העתקות
קובץ יצירת והגדרת בוחן

מכיל:

 • בניית מאגר שאלות 
 • הוספת פעילות מסוג בוחן
 • הוספת מאגר השאלות לבוחן
 • פעולות עריכה על הבוחן
 • עקיפת הגדרות עבור משתמש/קבוצה
 • שחרור הבוחן לביצוע חוזר
 • פקטור וביטול שאלה "בעייתית" מבוחן שכבר בוצע
 • אנליטיקות

קובץ שאלות לבוחן- מורחב

מכיל:

 • בניית מאגר שאלות
 • שאלות אמריקאיות
 • שאלות מספריות
 • חישוב
 • השלמת מילים חסרות
 • שיבוץ טקסט על גבי תמונה
 • העלאת שאלות מקובץ טקסט
 • עריכת שאלה קיימת

קובץ הוספת אגרון מונחים
קובץ הוספת פורום

פורום

קובץ רישום נוכחות סטודנטים
נוכחות


קובץ הערכת עמיתים
למידה פעילה קובץ ממשק אננוטו

מכיל:

 • רכיבי הממשק
 • הוספת הדשבורד
 • הוספת סרטון
 • הוספת אינטראקציות
 • מעקב אחר תגובות ועריכתן
 • קבלת נתונים על פעילות הסטודנטים
 • שכפול נתוני קורס

קובץ הוספת והגדרת תוכן אינטראקטיבי H5P

מכיל:

 • הגדרת תוכן אינטראקטיבי
 • יצירת סרטון אינטראקטיבי
 • יצירת ציר זמן
 • יצירת אקורדיון מידע

קובץ שיעור מסתעף בשאלות
קובץ יצירת מטלה Perusall
קובץ מדריך הוספת לוח פתקים בעמודות
קובץ הוספת ענן מילים
זום ZOOM ושרת הוידאו קישור לאתר אינטרנט העלת סרטון- מדריך וידאו
קובץ שימוש במערכת הזום

מכיל:

 • הפעלת חשבון הזום
 • יצירת מפגש זום
 • הפעלת מפגש זום
 • היכרות עם ממשק הזום

קישור לאתר אינטרנט מדריכי זום רשמיים בשפה האנגלית
קישור לאתר אינטרנט סרטוני הדרכה של זום
קובץ ספריית הוידיאו האישית

מכיל:

 • העלאת סרטון לספריית הוידאו
 • שיוך סרטון מספריית הוידאו למשבצת הוידאו
 • שיוך סרטון מספריית הוידאו ליחידת הוראה
 • שמירת סרטון מספריית הוידאו למחשב
 • סטודיו העריכה
 • יצירת רשימת השמעה
 • הרשאות

קובץ ממשק אננוטו

מכיל:

 • רכיבי הממשק
 • הוספת הדשבורד
 • הוספת סרטון
 • הוספת אינטראקציות
 • מעקב אחר תגובות ועריכתן
 • קבלת נתונים על פעילות הסטודנטים
 • שכפול נתוני קורס

ציונים קובץ ציונים- מדריך מורחב

מכיל:

 • ניהול ציונים בקורס
 • יצירת קטגוריות ציונים
 • בחירת X הציונים הגבוהים
 • מתן "פקטור" לפריט ציון
 • הסתרת ציון מהסטודנטים
 • הפקדת דו"ח ציונים
 • מתן ציון באופן ידני

קובץ מתן משקל שונה לכל מטלה בקורס
אנליטיקות קובץ דוחות מתקדמים- אנליטיקות