יחידות הוראה

  • מבנה ותצורת אתר הקורס משפיעים על סביבת הלמידה, ועוזרים לנו להתאים את האתר לצרכינו וצרכי הסטודנטים.