המערכת מאפשרת רישום נוכחות באתר הקורס.

לחצו כאן לצפייה במדריך הכתוב.

שינוי אחרון: יום רביעי, 26 אוגוסט 2020, 11:00