המערכת מאפשרת רישום נוכחות באתר הקורס.

לחצו כאן לצפייה במדריך הכתוב.

Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 11:00 AM