בהתאם להחלטת סגן הרקטור בשנת תשפ"ד הבוגרים/ות יוכלו להיכנס לקורסים של שנת הלימודים הקודמת ( תשפ"ג ) עד סוף הסמסטר א'.

לא ניתן לגשת לאתרי קורסים משנים עברו מעבר לשנת תשפ"ג, זמינות הקורסים תקפה למועד רישומו של הסטודנט לקורס בלבד.

שינוי אחרון: יום חמישי, 28 דצמבר 2023, 10:22