האם אפשר לגשת לאתרי קורסים משנים עברו?

לא ניתן לגשת לאתרי קורסים משנים עברו.

זמינות הקורסים תקפה למועד רישומו של הסטודנט לקורס בלבד.

שינוי אחרון: רביעי, 26 אוגוסט 2020, 9:07 AM