האם אפשר לגשת לאתרי קורסים משנים עברו?

לא ניתן לגשת לאתרי קורסים משנים עברו.

זמינות הקורסים תקפה למועד רישומו של הסטודנט לקורס בלבד.

Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 9:07 AM