יכולות להיות מספר סיבות לאי קבלת הודעות למייל:

1. כתובת המייל לא מעודכנת- יש לוודא שכתובת המייל בפרופיל שלנו עדכנית ותקינה. ראו מדריך.

2. אנחנו לא מנויים לקבלת עדכונים מהפורום- יש לוודא שאנחנו מנויים לקבלת עדכונים מהפורומים. ראו מדריך.

3. המייל נכנס לתיבת דואר הזבל/ קידומי המכירות- יש לבדוק אם ההודעה נכנסה לאחת התיקיות השונות במייל.

4. חסימה של ספק הדוא"ל (black list)- יש לוודא שספק הדוא"ל לא חוסם את קבלת מיילים מהמערכת.

5. יש לוודא שמנגנון הודעות מערכת מופעל:

א. נכנס לפרופיל האישי באמצעות לחיצה על השם שלנו בצד השמאלי העליון של המסך ואז לחיצה על "העדפות".

העדפות

ב. נלחץ על הקישור "העדפות התראות".

העדפות הודעות

ג. נוודא שמנגנון הודעות־מערכת אינו כבוי.

מנגנון התראות

ד. נלחץ על הכותרת "דוא"ל" על מנת לוודא שלא הוגדרה כתובת מייל חלופית לקבלת הודעות.

הגדרות דוא"ל

ה. נוודא שלא מוזנת כתובת מייל חלופית. במידה וישנה כתובת חלופית, נמחק אותה ונלחץ על "שמירת שינויים".

כתובת מייל חלופית

ו. נגלול את רשימת ההעדפות ונוודא שקבלת הודעות מופעלת עבור הפעילויות הרצויות. במידה וכתוב "כבוי", נפעיל את קבלת ההודעות כעת.

העדפות פורומים

התראות דואל מהיר

אם לאחר כל הבדיקות האלה עדיין לא אותרה הבעיה, יש להחליף כתובת מייל במערכת האינבר

יש לעדכן את כתובת המייל באינ-בר והיא תתעדכן במערכת הלמדה לאחר הסנכרון הלילי (עשוי לקחת עד 48 שעות).

לתמיכה בעדכון כתובת מייל יש לפנות למדור שירות וגיוס בטלפון 9293*.Last modified: Thursday, 15 February 2024, 11:53 AM