1.        באתר הקורס המיועד, נלחץ על הכפתור "תוכן נוסף" לפתיחת סרגל המשבצות הצדדי
כפתור תוכן נוסף

2.      בסרגל שנפתח, ניגש למשבצת הווידאו ונלחץ על סימן ה"+" שלצד הכותרת "קלטות וסרטים נוספים"
סימן פלוס במשבצת וידאו

3.       יוצג לנו מסך ובו כל ההקלטות שנמצאות בספריית הווידאו שלנו. נלחץ על תיבת הסימון של כל הקלטה שנרצה שתוצג לסטודנטים בקורס זה:

בחירת סרטונים

4.      ניתן לסנן את רשימת ההקלטות לפי תאריך על ידי לחיצה על תיבות "מתאריך" ו-"עד תאריך".

.סינון לפי תאריכים

5.      לסיום נלחץ על הכפתור "שמירת שינויים" שבתחתית המסך.

6.      על מנת להסיר את הסרטים ממשבצת הווידאו נלחץ על הפלוס לצד הכותרת "הקלטות וסרטים נוספים"

7.      נלחץ על תיבת הסימון מכל סרטון שנרצה להסיר ונלחץ על הכפתור  "שמירת שינויים".

להנחיות נוספות, עבור העלאת הקלטה לשרת הוידאו או הוספת הקלטה ליחידת הוראה ניתן לעיין במדריך המלא.

Last modified: Thursday, 11 April 2024, 12:54 PM