ציון הלומדה אינו מופיע בגיליון הציונים ואינו משפיע על הממוצע.

כדי לוודא שהלומדה הושלמה כראוי, יש לפעול על פי ההנחיות:

1.      יש להיכנס לאתר הקורס של הלומדה דרך עמוד "הקורסים שלי" בתפריט העליון: 

הקורסים שלי תפריט עליון

לחלופין, ניתן להיכנס דרך הלשונית "תוכן נוסף" שבצדו השמאלי של המסך, שם מופיעים כלל הקוסים בחלוקה סמסטריאלית:
לשונית תוכן נוסף

הקורסים שלי>לומדה להטרדה מינית


2.      בעמוד הקורס, במידה שהלומדה אכן הושלמה, יופיעו שלושה מחוונים:
א. סרגל השלמה שמופיע תחת שם הקורס ויצויין בו 100% השלמה.
ב. בתחתית הסרגל השמאלי (לאחר פתיחת לשונית "תוכן נוסף")

ג. לצד הקישור ללומדה, שם יופיעו תנאי ההשלמה והאם מולאו.
מחווני השלמת לומדה
בלחיצה על הקישור ללומדה נוכל גם לראות את הציון הסופי:

ציון סופי לומדה

שינוי אחרון: יום חמישי, 15 פברואר 2024, 14:57