קטגוריה זו תשמש את המרכז להדרכת מרצים אודות מערכת ה - Moodle.

צוות המרכז פיתח ובנה אתר המכיל סרטונים מצולמים ומדובבים המנחים את

המרצים בצורה יעילה ופשוטה בבניית אתר במערכת ה - Moodle.

המרכז ללמידה מתוקשבת

אוניברסיטת בר-אילן