קטגוריה זו תשמש את המרכז להדרכת מרצים אודות מערכת ה - Moodle.

צוות המרכז פיתח ובנה אתר המכיל סרטונים מצולמים ומדובבים המנחים את

המרצים בצורה יעילה ופשוטה בבניית אתר במערכת ה - Moodle.

המרכז ללמידה מתוקשבת

אוניברסיטת בר-אילן

 

נצא לדרך

קטגוריה: הדרכת Moodle
  • מרצה: ענבל חאיק
  • מרצה: ליהיא תלם

מדריכים מלאים- פנימי

קטגוריה: הדרכת Moodle
  • מרצה: תומא הדס דוידוף
  • מרצה: ד"ר מודל נודל

הקורס של המרצות והמרצים

קטגוריה: הדרכת Moodle
Auto Enrol
  • מרצה: ענבל חאיק

אתר הדגמה למרצים

קטגוריה: הדרכת Moodle
  • מרצה: ד"ר מודל נודל