קטגוריה זו תשמש את המרכז להדרכת מרצים אודות מערכת ה - Moodle.

צוות המרכז פיתח ובנה אתר המכיל סרטונים מצולמים ומדובבים המנחים את

המרצים בצורה יעילה ופשוטה בבניית אתר במערכת ה - Moodle.

המרכז ללמידה מתוקשבת

אוניברסיטת בר-אילן

 

קורס זה נועד ללמידת המערכת והדגמות בעת הצורך

אתר ההדרכה ללמידה מתוקשבת : "הנחיות פדגוגיות" 

                                  https://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=325

  אתר הדרכה "הנחיות פדגוגיות"  מיועד למורים/מרצים לפיתוח אתר לקורס מתוקשב ושילוב פעילויות מקוונות ב Moodle. בשנתיים האחרונות מתברר יותר י ויותר כי Moodle היא מערכת חכמה לניהול למידה בקוד פתוח, מערכת שהולכת ונעשית מותאמת לבתי ספר למכללות ולאוניברסיטאות  ולמגוון מוסדות חינוך בישראל. באתר הנחיות פדגוגיות המיועדות לצוותי מרצים, מורים ומדריכים פדגוגיים המבקשים לפתח קורסים ופעילויות מתוקשבות מבוססות למידה עצמית ו/או שיתופית.