יחידת הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ סילבוס

תכנית הקורס

קובץ מצגת הרצאה
קובץ מאמר לקריאה
תצוגת תיקיית קבצים תיקיית קבצים
קישור לאתר אינטרנט קישור לאתר אינטרנט של האוניברסיטה
שילוב סרטון סרטון לדוגמא

סרטון לדוגמא שהעליתי לספריית הוידאו האישית שלי, וכעת הטמעתי באתר לצפייתכם.

ניתן גם לראותו בבלוק הוידאו מצד ימין. 

דף תוכן מעוצב דף תוכן מעוצב - מבנה בסיסי של התא
דף תוכן מעוצב המאפשר לקרוא מידע בתוך האתר עצמו.