פורומים כלליים

פורום תיאור דיונים
לוח הודעות
לוח המודעות הוא פורום חד צדדי, שבו רק המרצה יכול לפרסם הודעות.

ההודעות מופיעות הן בלוח והן נשלחות לדוא"ל של הסטודנטים הרשומים בקורס.

כדי לשלוח הודעה לכלל הסטודנטים בקורס, ניתן להיעזר במדריך.
1

פורומי למידה

יחידת הוראה פורום תיאור דיונים
פורום לדוגמא 2