• ספריית הוידאו האישית במודל מאפשרת לכל מרצה לאחסן הקלטות שיעורים מענן הזום, וגם להעלות סרטונים נוספים ממחשבו האישי. 

    הספרייה היא לכלל הקורסים, וניתן לבחור את הסרטון הרלוונטי לאתר הקורס הרצוי לאחר העלאתו. 

    ניתן לקרוא עוד במדריכים הקיימים.