• פורום בו הסטודנטים יכולים ליצור דיונים או להגיב בדיונים שהמרצה מנהל. הפורום יכול להיות מטלת חובה עם ציון/חובת השתתפות.

    ניתן לקרוא עוד במדריך.