מילון מדעי רפואי


אגרון מונחים המאפשר הוספת מונחים של כלל משתתפי הקורס. 

מונחים אשר יופיעו גם בדף התוכן יאפשרו קריאת הפירושים בדף התוכן עצמו.