נשים ציירות בהיסטוריה

ציר זמן אינטראקטיבי על נשים ציירות בהיסטוריה, עם תקופות ואירועים.