אני לא מקבל/ת הודעות מהפורומים למייל. מה לעשות?

יכולות להיות מספר סיבות לאי קבלת הודעות למייל:

1. כתובת המייל לא מעודכנת- יש לוודא שכתובת המייל בפרופיל שלנו עדכנית ותקינה. ראו מדריך.

2. אנחנו לא מנויים לקבלת עדכונים מהפורום- יש לוודא שאנחנו מנויים לקבלת עדכונים מהפורומים. ראו מדריך.

3. המייל נכנס לתיבת דואר הזבל/ קידומי המכירות- יש לבדוק אם ההודעה נכנסה לאחת התיקיות השונות במייל.

4. חסימה של ספק הדוא"ל (black list)- יש לוודא שספק הדוא"ל לא חוסם את קבלת מיילים מהמערכת.

5. יש לוודא שמנגנון הודעות מערכת מופעל:

א. נכנס לפרופיל האישי באמצעות לחיצה על השם שלנו בצד השמאלי העליון של המסך ואז לחיצה על "העדפות".

העדפות

ב. נלחץ על הקישור "העדפות הודעות".

העדפות הודעות

ג. נוודא שמנגנון הודעות־מערכת אינו כבוי.

מנגנון הודעות־מערכת

ד. נלחץ על הקישור "דוא"ל" על מנת לוודא שלא הוגדרה כתובת מייל חלופית לקבלת הודעות.

העדפות הודעות

ה. נוודא שלא מוזנת כתובת מייל חלופית. במידה וישנה כתובת חלופית, נמחק אותה ונלחץ על "שמירת שינויים".

כתובת מייל חלופית

ו. נגלול את רשימת ההעדפות ונוודא שקבלת הודעות מופעלת עבור הפרומים. במידה וכתוב "כבוי", נפעיל את קבלת ההודעות כעת.

העדפות פורומים

אם לאחר כל הבדיקות האלה עדיין לא אותרה הבעיה, יש להחליף כתובת מייל במערכת. 

לא ניתן לעדכן כתובת מייל ישירות במודל. כתובת המייל מסונכרנת עם מערכות האוניברסיטה.

יש לעדכן את כתובת המייל באינ-בר והיא תתעדכן במודל לאחר הסנכרון הלילי (יכול לקחת עד 48 שעות).

לתמיכה בעדכון כתובת מייל יש לפנות למדור שירות וגיוס בטלפון 9293*.


שינוי אחרון: ראשון, 23 אפריל 2023, 9:37 AM