ריבוזום

מקור השם מחומצה ריבונוקלאית ומהמילה soma מיוונית שמשמעה "גוף") הוא "בית החרושת" לחלבונים של התא החי. מאחר שכל החיים המוכרים לנו מבוססים על פעולת חלבונים לריבוזום יש חשיבות מכרעת על חיי התא והאורגניזם כולו. בכל אחד מתאי גוף האדם כמיליון ריבוזומים, ובתאי הכבד - כחמישה מליון.

» מילון מדעי רפואי