נוגדן

חלבונים המהווים חלק ממערכת החיסון ומספקים הגנה לגוף מפני חדירת מזהמים כגון חיידקים, פטריות וטפילים. קיימים חמישה סוגים של נוגדנים: IgM, IgG, IgE, IgA, IgD.

בעקבות חשיפת הגוף למזהם מסוים מתפתחים נוגדנים מסוג . IgM זהו הנוגדן הראשון שניתן לזהות בדם לאחר חדירת המזהם. כעבור מספר שבועות יתפתחו נוגדנים מסוג IgG. הנוגדנים משני הסוגים הם ייחודיים עבור כל מזהם.

כדי לדעת האם אדם נחשף בעברו למזהם כלשהו ניתן לבדוק בדמו את נוכחותם של נוגדנים ייחודיים מסוג IgG נגד אותו מזהם.


» מילון מדעי רפואי