חומצת גרעין

חומצות גרעין הן תרכובות אורגניות המצויות בכל התאים ואשר מהוות את החומר התורשתי של כל יצור חי בטבע. חומצות הגרעין מאפשרות העברת תכונות מיצור לצאצאיו (תורשה); בנוסף מכילות חומצות הגרעין הוראות לבניין התא והיצור (האורגניזם).

» מילון מדעי רפואי