Tile Name Description
URL התחברות למערכת ואיפוס סיסמה
Page כיצד אני רואה את רשימת הקורסים בחשבון שלי?

כיצד אני רואה את רשימת הקורסים בחשבון שלי?

Page כיצד לפתוח אתר לקורס?

כיצד לפתוח אתר לקורס?

Page כיצד להעביר את כל תכני אתר הקורס הישן לאתר הקורס החדש?
Page יש לי אתר קורס לכל קבוצה ואני מעוניין לנהל רק אתר אחד (קורס אב). האם אפשר לעשות זאת?

יש לי אתר קורס לכל קבוצה ואני מעוניין לנהל רק אתר אחד.

האם אפשר לעשות זאת?

Page כיצד להוסיף עוזרי הוראה?

כיצד ניתן להוסיף עוזרי הוראה?

Page כיצד להציג קורס לצפיית סטודנטים?

כיצד להציג קורס לצפיית סטודנטים?

Page כיצד ליצור קשר עם מרכז התמיכה?

כיצד ליצור קשר עם מרכז התמיכה?

URL תנאי שימוש הוגן ביצירות למטרות הוראה
Page שגיאה בכתיבה למסד הנתונים בעת שליחת הודעה לפורום
Page מה לעשות במקרה של בעיות תצוגה?

אני גולש לאתר המערכת אך מוצג לי דף לבן בלבד/חלק מהדף חסר. מה לעשות?

Page כיצד אפשר לשנות את ממשק השפה של המערכת?

כיצד אפשר לשנות את ממשק השפה של המערכת?

Page אילו פרטים ניתן לעדכן תחת הפרופיל שלנו?

אילו פרטים ניתן לעדכן תחת הפרופיל שלנו?

Page עדכון תוכנת הזום

עדכון תוכנת הזום

Page האם ניתן לדעת כיצד הסטודנטים רואים את אתר הקורס מנקודת מבטם?

האם ניתן לדעת כיצד הסטודנטים רואים את אתר הקורס מנקודת מבטם?

Page הוספת הקלטה לאתר הקורס


Page נגישות באתר הקורס
Page העלאת קובץ גדול
Page כיצד ליצור קשר עם הסטודנטים?
Page רישום נוכחות סטודנטים דרך אתר הקורס

רישום נוכחות סטודנטים דרך אתר הקורס