Tile Name Description
URL התחברות למערכת ואיפוס סיסמה

הסבר כיצד למצוא את שם המשתמש לצורך התחברות למערכת מייקרוסופט 365

URL השקת למדה - הבית הדיגיטלי החדש ללמידה
Page מה לעשות במקרה של בעיות תצוגה?

אני גולש לאתר המערכת אך מוצג לי דף לבן בלבד. מה לעשות?

File מדריך לניקוי קבצי מטמון (Cache) ועוגיות (Cookies) בדפדפן כרום
Page אילו פרטים ניתן לעדכן תחת הפרופיל שלנו?

אילו פרטים ניתן לעדכן תחת הפרופיל שלנו?

Page How to change the language setting?
Page אני לא מקבל/ת הודעות מהפורומים למייל. מה לעשות?

כיצד לבחור מאיזה פורום לקבל הודעות לתיבת המייל?

Page כיצד לשלוט בקבלת ההודעות מהמערכת לתיבת המייל האישית?
Page כיצד אני רואה את רשימת הקורסים בחשבון שלי?

כיצד אני רואה את רשימת הקורסים בחשבון שלי?

Page מדוע לא מופיע לי אתר לקורס שאני לומד/ת?

.

Page זמינות הקורסים לצפיית הסטודנט לפי חלוקה סמסטריאלית

זמינות הקורסים לצפיית הסטודנט לפי חלוקה סמסטריאלית

Page האם אפשר לגשת לאתרי קורסים משנים עברו?

האם אפשר לגשת לאתרי קורסים משנים עברו?

Page אני זכאי/ת למועד מיוחד, כיצד אפשר לקבל גישה לאתר הקורס?

אני זכאי/ת למועד מיוחד, כיצד אפשר לקבל גישה לאתר הקורס?

Page לומדה להטרדה מינית - אישור השלמה


Page הנגשת אתרי קורסים
Page הצגת הסרטונים בקורס
Page כיצד מגישים מטלה?
Page חיפוש מתקדם באתרי הקורסים
Page יצירת קשר עם המשתתפים בקורס

הנחיות ליצירת קשר עם המרצה או עם הסטודנטים האחרים בקורס דרך מערכת הלמדה.